Výkaz

Výkaz obsahuje prehľad cash flow za predchádzajúce mesiace a stav rozpočtov.
Výkaz