Rozpočty

Možnosť nastavenia mesačných rozpočtov pre kategórie výdavkov a priebežná kontrola ich spotreby.
Rozpočty