Automatická kategorizácia transakcií

Usporiadanie transakcií do kategorií pomocou umelej inteligencie.
Automatická kategorizácia transakcií