Prehľad faktúr

Finappie poskytuje jednoduchý prehľad faktúr a odporúča vytváranie faktúr podľa plánovaných transakcií.
Prehľad faktúr