Zbieranie & kontrola dokladov

Finappie umožňuje zbierať doklady a poskytuje jasný prehľad o tom, ktoré doklady chýbajú. Vaša účtovníčka už od vás nebude musieť pýtať chýbajúce bločky.
Zbieranie & kontrola dokladov