Transakcie minulých mesiacov

Výkaz tiež obsahuje sumár príjmov a výdajov podľa kategórií aj celý zoznam transakcií s príznakom chýbajúceho dokladu alebo faktúry.
Transakcie minulých mesiacov