Plánovanie transakcií

Finappie umožňuje vytváranie budúcich jednorazových aj pravidelných transakcií. Tieto spolu vytvárajú plán cash flow na nasledujúcich 12 mesiacov alebo aj na celé roky v budúcnosti.
Plánovanie transakcií